B & B Sportmobil Kft. 6000 Kecskemét, Szent László krt. 37.

Tel.: 20/977-90-13 20/477-73-60

E-mail.: sportmobilkft@gmail.com

Lakóautó bérlés
"Lakóautó bérlés = 100% Romantika"

Foglalás küldése

Első hangzásra nem biztos, hogy mindenki számára ez a legvonzóbb nyaralási forma, hiszen a legtöbben ma már az all inclusive és a wellness szolgáltatásokat részesítik előnyben, de ha egy kicsit is engedjük szárnyalni a fantáziánkat, az ösztöneink titokban mégis azt súgják, hogy egy vízpart melletti lakókocsi előtt, a naplementében sokkal romantikusabb!

Az ember nem is sejti, hogy néha az alapok hiányoznak neki a legjobban: hogy mezítláb járhasson a fűben mint gyermekkorában, és örömét lelje az élet egyszerűségében, mint például a reggeli kávé kortyolgatása a lakókocsi oldalának dőlve a fűben, kócosan, de örömteli és stresszmentes percek közepette. A lakóautó ott áll meg, ahol akarjuk ezért lakóautó bérléssel egy ilyen “kócos álom” könnyedén valóra váltható!

Bérelhető lakóautók

Információk

A lakóautó használatbavétele során a jármű aktuális vezetőjében és utasaiban gyakran felmerül a kérdés, hogy kötelező-e felkeresni a következő kempinget? Vagy esetleg megállhatnak-e a kijelölt táborhelyeken kívülre eső területeken is?
Rövid választ adni ezekre a kérdésekre nem egyszerű. A lakóautó parkolására vonatkozó szabályok ugyanis országonként nagyon eltérőek lehetnek.

Európa legtöbb országában tilos a közterületen történő kempingezés. Viszont, az írott szabályok ellenére sok helyen mégis tolerálják a lakóautósokat. Ez túlnyomórészt a tengerparti területekre igaz. Persze közülük sem mindegyikre. Vannak olyan tengerparti országok, ahol kifejezetten tilos a vadkempingezés. Ilyen például Horvátország is. Ezeken a helyeken általában táblával is jelzik a tiltást. Ilyenkor nem érdemes kockáztatnunk, hisz akár már egy rövidebb, egy-két órás pihenőnek is büntetés lehet a vége.

Az okostelefonok világában azonban nem kell a parkolóhelyek hiányán aggódnunk. Ma már olyan applikációk állnak rendelkezésünkre, melyek könnyedén megtalálják nekünk a lakóautó parkolókat, és el is vezetnek minket oda. Például, a Stellplatz nevezetű pihenőhelyekre.

Ez egy Európa szerte elterjedt lakóautó parkoló hálózat, mely több ezer pihenőhelyet foglal magába. Ezek mindegyike nagyon előnyös ponton kerül/került kialakításra. Például bevásárló központok közelében, vagy a városközpontoktól sétatávolságra. A megállóhelyek lehetőséget nyújtanak a járművek frissvíz-tartályának feltöltésére, valamint a szennyvíz-tartály és a WC kazetták kiürítésére is.

MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN:

-2 évnél régebbi jogosítvány

– igazolvány+lakcímkártya

– bérlő nevére, lakcímére szóló 30 napnál nem régebbi közüzemi számla

CÉG ESETÉN:

– 30 napnál nem régebbi cégkivonat

– a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya

– a cég jegyzésére jogosult személy(ek) állandó lakcímére és saját nevére szóló két db, 30 napnál nem régebbi közüzemi számla

– a cég jegyzésére jogosult személy(ek) személyi igazolványa és lakcímkártyája vagy útlevele

– kettő évnél régebbi jogosítványa;

– a lakóautót vezető személy igazolványa, lakcímkártyája és jogosítványa;

EGYÉB FELTÉTELEK: 

1) A lakóautó elvihető az első bérlési napon reggel 9 órától. A lakóautót vissza kell hozni hétköznap az utolsó bérlési nap 17 óráig, szombaton 12 óráig.

2) A bérleti díjak tartalmazzák a teljes körű casco biztosítást és egy Assistance szolgáltatást Európa területére.

3) Napi átlagos 300 km úthasználat tartozik a bérleti díjba, e feletti futásteljesítmény 50 Ft+Áfa/km további költséget jelent a Bérbevevőnek.

4) Az lakóautó átvételének feltétele a teljes bérleti díj és a kaució megléte!

Általános Bérleti szerződés

 

Amely létrejött a B&B Sport-Mobil Kft. / 6000 Kecskemét, Szt. László krt. 37. Adószám:12770401-2-03/ a továbbiakban, mint Bérbeadó, valamint

Név:                                                                  Cím: 

Telefonszám:                                                      Szig.sz.: 

Szül. hely, idő:                                                   Anyja neve:  

Jogosítvány száma:                                            Jogosítvány érvényessége: 

továbbiakban, mint Bérlő között, az alábbi feltételek szerint:

 

A bérleti jogviszony a szerződés aláírásával az alábbiakban részletezett gépkocsi átadásával, valamint az egyidejűleg átadott letéti összeg elhelyezésével jön létre.

Gépkocsi típusa: Capron T67S                             Forgalmi rendszáma: SPK 494

Alvázszáma: WFA2500002R31191                      Forgalmi engedély száma: LP73874

Km óra állása:                                                      Üzemanyag mennyisége:  km-re

Bérleti díj: 40.000,-Ft + 10.800,-Ft ÁFA= 50.800,-Ft/nap

Gépkocsi átadás időpontja:   

Vissza hozatal tervezett ideje:                                         Időtartam:    nap

 

A bérleti szerződés Európa területén érvényes. The contract is validate in Europa!

 

        Nyilatkozat: Mint bérlő, vállalom, hogy a szabálysértési és/vagy parkolási díjakat utólag is kifizetem, és teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozom. Hozzájárulok, hogy a gépkocsi bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések esetén, bérbeadó a személyes adataimat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa. Contract acknowledged and warrant that the details are correct. I agree to pay subsequently for parking and/or traffic violations. A gépkocsi forgalmi engedélyét, és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozom. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, a kulcs és a forgalmi engedély hiányában a gépkocsi teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozom. A gépkocsi átvételekor, a gépkocsi állapotát rögzítő fotók hitelességét elismerem. A gépkocsin, gépkocsiban a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozom, függetlenül a kár okozójának ismert, vagy ismeretlenségétől. Mint bérlő hozzájárulok, hogy személyes okmányaimról másolat készüljön. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A bérleti feltételeket tudomásul veszem, a megadott adataim a valóságnak megfelelnek.

 

GÉPKOCSI BÉRLÉSI FELTÉTELEK:

 

        A gépkocsi átadása és átvétele hosszabb időt vesz igénybe, 60-90 perc.

        A gépkocsi átvételekor szükséges iratok: Az átvevő személy, személyi igazolványa, jogosítványa, lakcím igazoló kártyája, valamint egy a következőkből: TB. kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél. Ezen felül a szükséges kaució, valamint a bérleti díj megléte. Cégünknél első alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése, személyes irataival.

        A lakóautó kizárólag a 6000 Kecskemét, Szt. László krt. 37. sz. alatti telepünkön vehető át, illetve adható le. Az átvétel, leadás hétköznapokon 9:00-17:00 óra között, szombaton, 9:00-12:00 óra között, valamint előre egyeztetett időpontban 12.500,-ft-os felár ellenében lehetséges! A bérleti díjak az alábbi formában értendők: Egy napnak a bérleti szerződés aláírásának időpontjától 24 óra eltelte számít. 0-tól 5 óra késésig ½ nap bérleti díj kerül felszámításra, 5 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra naponta. A bérleti díj és a kaució összege minden esetben előre fizetendő. A bérlőn kívül, a gépkocsit kizárólag az alábbi személy vezetheti.

Név:                                                                    Cím:

Telefonszám:                                                       Szig.sz.:

Szül. hely, idő:                                                     Anyja neve:

Jogosítvány száma:                                              Jogosítvány érvényessége:

A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyag tartállyal vesszük vissza. A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS, ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI! A várható késést KÉRJÜK TELEFONON JELEZNI! Továbbá azonnal kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az esetleges javítás térítése, kizárólag ez esetben lehetséges. A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti káreseményenként, vagy a biztosító által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A bérlő köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint ezekből adódóan keletkezett szállítások költségéért teljes mértékben bérlő felel. A gépjármű Európán kívül kizárólag bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a gépkocsikban hagyott értékekre. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució mértékéig bérlőt terheli. A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, bérlő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni.

 A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig, a kaució összege bérbeadónál marad. A lakóautó javítása, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem elfogadható javítás a ragasztás, a felépítmény panel (tető, oldal) legkisebb sérülése is, a kaució teljes elvesztését vonja maga után. A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 5.000 ft+áfa javítási költség, gumiabroncs „defekt” sérülése esetén 5.000 ft+áfa fizetendő abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a guminyomás csökkenése (defekt) utáni használat következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendő csökkentve az abroncs elhasználódásának mértékével. A gumiabroncs teljes megsemmisülése esetén, a gumiabroncs teljes ára megtérítendő.

        Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javíttatása minden esetben kizárólag bérbeadó tudtával, előzetes jóváhagyásával történhet. Előre foglalt gépkocsi esetében, amennyiben a jelzett bérleti idő lejárta előtt leadja bérlő a gépkocsit, az előre fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni. A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben bérbeadónak át kell adni. A javítás költsége, kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége is bérlőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót felelősség nem terheli (vismajor). A gépkocsi bérleti időtartama, a gépkocsi átvételétől, a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig -függetlenül annak használatától- tart.

A bérleti díj tartalmazza a teljes körű casco biztosítást és egy Assistance szolgáltatást Európa területére.

Napi átlagos 300 km úthasználat tartozik a bérleti díjba, e feletti futásteljesítmény 50 Ft+Áfa/km további költséget jelent a Bérbevevőnek.

         Bérlő kötelezettségei: Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál körültekintően lezárva tartani. A gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyét magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozik. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, amennyiben bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyével, valamint kulcsaival nem rendelkezik, úgy a keletkezett kárt köteles megtéríteni, bérbeadó részére. A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén haladéktalanul köteles bérbeadót értesíteni, valamint a hatóságoknál eljárni. Ezen bérleti feltételek gyűjteménye, a bérleti szerződés részét képezi. A bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetek rendezésére felek a Kecskemét Városi Bíróság illetékességét ismerik el. Kérném a fentiek szíves tudomásulvételét.

Jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánunk!

 

 

Kelt.:Kecskemét, 2021. július 22.

 

 

__________________________________           _____________________________________

                         Bérlő                                                                    Bérbeadó

Hírek

Lakókocsival az országot járom!

Lakókocsival az országot járom!

Számtalan olyan esettel találkoztunk a több mint 10 éves munkánk/munkásságunk alatt, akik a lakóautó nyújtotta lehetőségeket az ország körbejárására használják ki.

 

A lakóautók típusai

A lakóautók típusai

Aki már jártas a lakóautó bérlés témakörében, az jól tudja, hogy ezeknek a járműveknek több, különböző típusa létezik. Melyek ezek, és miben különböznek egymástól?